بالا

آشنایی با نرم افزار آموزش مجازی

صفحه ی ورود به نرم افزار آموزش مجازی:

 

 

صفحه ی اصلی نرم افزار آموزش مجازی:

 

مدرسه احسان

 

بخش مدیریت درس و طبقه های تعریف شده در نرم افزار آموزش مجازی:

 

 

قابلیت افزودن انواع ماژول ها (فعالیت) به یک درس:

 

مدرسه احسان

 

طراحی و درج تالار گفتگو:

مدرسه احسان