بالا

جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران

جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران

جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران

در سال ۲۰۱۶ نرم‌افزار و بیوتکنولوژی جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران در آمریکا بوده است به طوری که بیش از ۵۰٪ سرمایه‌گذاری ها مخصوص این دو بخش است.

Share