بالا

راه اندازی مدرسه مجازی (سامانه یادگیری الکترونیکی) در یکی از برترین مدارس غیر انتفاعی کشور

دبستان احسان

راه اندازی مدرسه مجازی (سامانه یادگیری الکترونیکی) در یکی از برترین مدارس غیر انتفاعی کشور

مدرسه مجازی و یا به عبارتی سامانه یادگیری الکترونیکی تکنوآرک در یکی از برترین مدارس غیرانتفاعی کشور (مدرسه احسان – مقطع دبستان) راه اندازی گردید.

 

Share