بالا

واعظی: صحبت‌های مدیرعامل تلگرام در مورد عدم انتقال سرور به ایران صحیح است!

اینترنت

واعظی: صحبت‌های مدیرعامل تلگرام در مورد عدم انتقال سرور به ایران صحیح است!

Share