بالا

پایگاه دانش۲

TeknoArc | تکنوآرک / پایگاه دانش۲

برای طراحی فروشگاه اینترنتی و تجربه مناسب کفی و کیفی در فروش، نکاتی همچون نحوه راه اندازی سایت فروشگاهی، پشتیبانی نرم افزاری و همراهی در روند درخواست محصول، خرید محصول، ارسال محصول تا رسیدن به بدست مشتری می باشد می توان ۴ مرحله و بخش...

اینترنت اشیاء فناوری نوین می باشد که ارتباطات در آن فراتر از ارتباط انسان با انسان و ماشین با ماشین می باشد. در اینترنت اشیاء میلیاردها یا تریلیاردها شیء می توانند با یکدیگر و با محیط اطراف ارتباط برقرار کرده و به تبادل اطلاعات بپردازند. اخیراً موضوعات تحقیقاتی و کاربردهای جدیدی در زمینه اینترنت اشیاء شکل گرفته است. در این مقاله ما به بررسی تاریخچه اینترنت اشیاء، موانع و چالش های پیش روی توسعه اینترنت اشیاء، و کاربردهای آن در جهان پیرامون می پردازیم. همچنین فناوری های ارتباطی مورد استفاده در اینترنت اشیاء، معماری اشیاء متصل به هم و کارهای تحقیقاتی آتی مورد بررسی قرار می گیرند.