بالا

چندرشته جدید آموزشی

تکنولوژی شبکه

چندرشته جدید آموزشی

رئیس دانشکده علمی کاربردی مخابرات از ایجاد چندرشته جدید آموزشی در این دانشکده خبر داد و گفت: یکی از این رشته ها اینترنت اشیاء است که احتمالا سال آینده پذیرش دانشجو برای آن انجام می شود.

Share