بالا

پادکست دوازدهم: کاربرد رسانه های اجتماعی مجازی در آموزش

کاربرد رسانه های اجتماعی مجازی در آموزش

پادکست دوازدهم: کاربرد رسانه های اجتماعی مجازی در آموزش

استقبال گسترده جوانان و به ویژه دانشجویان از شبکه های اجتماعی مجازی، فرصت بی نظیری را برای پیگیری و واکاوی امکاناتِ کاربست این رسانه ها فراهم آورده است. یکی از ویژگی های مهم شبکه های اجتماعی، در این است که به مکانی برای اشتراک گذاری دانش تبدیل شده اند. تنوع کاربران و دانش به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی، بسیار زیاد است. ازاین رو، می توان به اهمیت و ضرورت این شبکه ها به عنوان ابزاری در جهت بهبود آموزش و یادگیری توجه نمود.آموزش و توسعه ی منابع انسانی، از سودآورترین سرمایه گذاری هایی است که نتایج آن در تحقق اهداف سازمان نمایان می شود. لذا تنوع روش های آموزشی مانند آموزش از راه دور به عنوان یکی از مهمترین اهداف سازمان های پیش رو قرار گرفته است. در سال های اخیر با ظهور ابزارهای متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش مجازی به عنوان یکی از روش های جدید آموزش از راه دور مطرح گردید.

با توجه به جایگاه کنونی شبکه های اجتماعی بخصوص در بین جوانان، دست اندرکاران آموزشی به این فکر افتاده اند که چگونه می توان با مهار این وسیله در کلاس ها از آن استفاده کرد.

اگرچه دانش آموزان با این طرح موافقند اما پدر و مادرهایشان در این مورد تردید دارند. بسیاری از پدر و مادرها درمورد حفظ حریم کودکان و ایمنی شبکه های اجتماعی نگرانند.

برنامه جهان دانش برای بررسی این طرح به نمونه های تجربی آن در سنگاپور و کلمبیا اشاره می کند و گفتگویی هم با یک صاحب نظر و استاد دانشگاه در آمریکا دارد.

تغییر و تحولات در نظام اجتماعی ناشی از اینترنت، انکار ناپذیر است. این تغییرات حتی شیوه برقراری ارتباط شاگرد و استاد و روش تدریس در سطوح دانشگاهی را هم متحول کرده است. این امر به طور اساسی قابلیت انجام تحقیقات توسط دانشجویان و به اشتراک گذاشتن یافته های آنها با دیگران را بالا برده است ونکته مثبتی برای آینده آموزش و تعلیم محسوب می شود وهمه اینها مرهون اینترنت، وب و شبکه های مجازی است .

نمونه سنگاپور

سنگاپور یکی از پیشروان اقتصادی در جنوب شرقی آسیا و یکی از ده کشور دنیاست که رقیب اقتصادی یکدیگر به حساب می آیند.

این کشور، آموزش را امری حیاتی برای رسیدن به بلندپروازی های خود می داند.

از اینرو برای ارزیابی امکان استفاده از شبکه های اجتماعی در اهداف آموزشی، سرمایه گذاری کرده است.

تجربه استفاده از شبکه های اجتماعی در کلاس های درسی از سال ۲۰۰۹ در سنگاپور شروع شده و نتایج رضایت بخشی از آن بدست آمده و استادان با نظارت و کنترل پیشرفت کار سعی می کنند تا به یک متد آموزشی مناسب دست یابند.

با گسترش حضور فناوری ها، به طور طبیعی ابعادگوناگون زندگی انسانها دچار تغییر ودگرگونی شده است. درسایه اینترنت، شبکه های اجتماعی متعددی با اهداف گوناگون ظهور کرده اند.این شبکه ها نسل جدیدی ازپایگاه هایی هستند که شکل جدیدی از تعاملات اجتماعی را به وجودآورده اند.کمک به تسهیل و بهبود روابط میان افراد و به اشتراک گذاری ایده ها و تفکرات از جمله مهم ترین اهداف این شبکه ها هستند.از سوی دیگر همه افراد عضو این شبکه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم درفعالیت ها و برنامه های اجتماعی شرکت داده می شوند و برمیزان جامعه پذیری افراد درجوامع مختلف تاثیر می گذارند.