بالا

پادکست دوم: معرفی آموزش مجازی

انواع آموزش مجازی

پادکست دوم: معرفی آموزش مجازی

در دانشنامه ویکی پدیا، آموزش مجازی اینگونه تعریف شده است:

آموزش مجازی شیوه ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیتها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره می گیرد.

در دانشنامه ویکی پدیا، آموزش مجازی اینگونه تعریف شده است:

آموزش مجازی شیوه ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیتها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره می گیرد.

تا کنون تعاریف گوناگونی برای آموزش مجازی ارائه شده است. بهترین تعریفی که می توان از “آموزش مجازی” ارائه داد این است:

آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی (E-learning) روش جدید آموزش از راه دور، و مبتنی بر شبکه اینترنت و یا اینترانت می‌باشد. در این روشِ آموزش، منابع مورد نیاز از طریق شبکه اینترنت دراختیار دانشجویان قرار گرفته و دانشجویان می توانند در هر زمان و در هر مکان, از منابع آموزشی جهت یادگیری استفاده کنند.

آموزش مجازی یک سیستم آموزشی واحد را برای فراگیران فراهم می سازد که منجر به ایجاد فرصت های برابر آموزشی می شود.

 

طراحی آموزشی در محیط‌های مجازی

در یک محیط آموزش مجازی (الکترونیکی) ابزارهای دیدار ی وچند رسانه‌ای پایه و اساس فرایند یاد دهی و یادگیری میباشند برای استفاده ا ز این محیط‌های جدید آموزشی لـازم است فرا گیرنده چندین سواد  یعنی سواد شنیداری، دیداری، سواد فناوری، سواد رایانه‌ای و سواد عادی داشته باشد. طراحی آموزشی یک فعالیت تیمی است که در این تیمِ کارشناسانی شامل استاد طرح درس متخصص علومِ تربیتی، متخصص آموزش مجازی، متخصص آی.تی و پیاده کننده طرح درس شرکت دارند.

هرچند آموزش مجازی از فناوری شبکه گسترده جهانی (World Wide Web) بهره می‌گیرد، ولی به هیچ وجه به آن محدود نمی‌شود. در عرصه آموزش مجازی، علاوه بر آموزش بر مبنای وب،

  • آموزش غیرحضوری،
  • آموزش از راه دور،
  • تعلیم و تربیت از راه دور،
  • بازآموزی،
  • خودآموزی
  • و آموزش بر مبنای رایانه (CBT) نیز می‌توانند مطرح شوند.

آموزش‌های مجازی رمز موفقیت خود را در شیوه ارائه، نوع محتویات و عرضه ی مناسب می‌دانند. در آموزش‌های مجازی از اغلب مسائل موجود در آموزش‌های سنتی نظیر: سخنرانی‌های یکطرفه و ارتباط ضعیف با فراگیران، اجتناب می‌گردد. با استفاده از نرم افزارهای مربوط به سیستم‌های آموزش مجازی می‌توان به سرعت محیط‌های آموزشی مؤثر را با استفاده از عناصر متفاوت آموزشی ایجاد کرد.

محتوای دروس آموزش مجازی

مطالب ارائه شده در کلاس های حضوری شامل کتاب، جزوه، فایل کامپیوتری و اطلاعات تکمیلی است که بعد از توضیحات مطالب توسط استاد، در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. بنابراین محتوای دروس این نوع آموزش می بایستی جذاب و دارای مطالب قابل انتقال به دانشجویان باشد.

از ویژگی های منحصر به فرد هریک از سیستم های آموزش مجازی یا ال ام اس این است که  بطور بسیار گسترده ای متفاوت می باشند و قابلیت های گوناگونی به شما عرضه می کند.

در انتخاب LMS مهمترین نکته برای یک سازمان درنظر گرفتن توانایی سیستم است که چگونه برنامه ریزی می کند تا مواد و سرفصل های  درسی را به دست دانش آموزان یا دانشجویان برساند.