بالا

ماموریت

 

ارائه ی راهکارهای فن آوری اطلاعات (IT) با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا جهت صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری

ماموریت تکنوآرک