بالا

آموزش رایانه ای Tag

با پیدایش کامپیوتر وبه دنبال آن شبکه های کامپیوتری و وب جهانی در دهه های آخر قرن بیستم نوع دیگری از آموزش و مکانهای آموزشی در اختیار فراگیران قرار داده شده. این نوع آموزش ترکیبی ای ازکاربرد فناوری اطلاعات ، مفاهیم روانشناختی  و آکادمیک بر اساس استاندارد های معموله که بنا به اهداف ، نیازها و واقعیت های موجود جوامع، شکل خاصی به خود می گیره. آموزش به کمک فناوری های نوین در مدت کوتاهی که از زمان پیدایش آن می گذره تواسته روش های آموزشی را در سطح بسیار گسترده ای دگرگون کند.