بالا

تکنولوژی آموزشی Tag

در حالی که واژه " یادگیری الکترونیکی" در سالهای اخیر رواج گسترده ای پیدا کرده، خیلی افراد هنوز هم نسبت به معنای دقیق آن آگاهی ندارند و نمی دانند که این تکنولوژی جدید چگونه می تواند در زمینه های حرفه ای، آموزشی و فردی به...