بالا

دیجیال مارکتینک Tag

۱۷۹ سال پیش در چنین روزی، ساموئل مورس برای اولین بار از سیستم انتقال پیام تلگراف رونمایی کرد.